يکشنبه ١٢ تير ١٤٠١ - 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > متن گفتار ها > مجموعه عملکرد بیمه ای 
 
 

 

   فهرست جلسات مربوط به دوره عملکرد بیمه ای در مبحث  کارکرد بیمه در نظام سلامت

 

ردیف تاریخ عنوان گفتار Topic اسلایدهای بدون صدا اسلایدهای با صدا pdf note Extra 
مجموعه  کارکرد بیمه در نظام سلامت  
1  92/09/02   Introduction to Health Insurance    
 1. What Is Risk?
 2. Illness and Insurance
 3. Why Insurance?
 4. Risk Aversion About Health Problems
 5. Why Insurance Increase Welfare
 6. Different Kinds of Risks
 7. Definition Health insurance
 8. Insurance Logic
 9. Expected value of decision tree
 10. Risk vs. Uncertainty
2      Insurance as a Sub-Function of Finance    
 1. Relations between functions and objectives of a health system
 2. Sub-functions of health system financing
 3. Revenue Collection
 4. Different ways of collecting Revenues
 5. Pooling
 6. Purchasing
 7. Health insurance
 8. Pre-payment
 9. Alternative options for financing health care systems
 10. Factor of income: subsiding the poor
 11. Importance of Direction of Subsidy
 12. Pooling to redistribute risk cross-subsidy for greater equity
 13. Financing Organizations
 14. Health Policy and Insurance
3     Sources of Financing in Health Insurances    
 1. Tax-financing
 2. Social security contributions
 3. Social health insurance premiums
 4. Private-premiums
 5. Private for Profit
 6. Private-non-Profit Non-Government, Community-based Fund
 7. Prepayment and Collection
 8. The level of prepayment
4     Level of Compulsion in Health Insurances    
 1. Mandatory vs. Voluntary
 2. Level of compulsion on participation to the scheme
 3. Mandatory participation in a single insurance scheme
 4. Mandatory participation in a health insurance scheme, but freedom of choice
 5. Participation by the conditions of employment
 6. Participation entirely voluntary
5     Premium Calculation in Health Insurances    
 1. Method of premium calculation in health insurance
 2. Community rating achieves redistribution in two ways
 3. Experience rating is far less redistributive
 4. The Burden of Financing Health Care
6     Classification of Health Insurances    
 1. Group or personal health insurance
 2. Classification of health insurance models
 3. Health insurance mix
 4. Mandatory health insurance schemes financed by individual, flat premiums
 5. Private health insurance schemes with public subsidy
 6. Government-linked health insurance schemes for government employees
7     Management and Administration of Health Insurances    
 1. Management and administration of the insurance scheme
 2. Public or Private: Management vs. Funds
 3. Relationship across insurers (competitive or not)
 4. Contractual relationship with providers
8     Private Health Insurance    
 1. Defective Insurance Coverage
 2. Non-financial barriers to health care
 3. Functional classification of private health insurance schemes
 4. Primary Private Health InsurancFunctionalclassification of private health insurance schemese
 5. Duplicate Private Health Insurance
 6. Complementary Private Health Insurance
 7. Supplementary Private Health Insurance
 8. Type I Countries
 9. Type II Countries
9     Social Health Insurance    
 1. Why Do Nations Consider Social Insurance?
 2. Rely On Free Market For Insurance?
 3. Failures In The Private Insurance Market
 4. From NHS to SHI
 5. Rely On The Government For Insurance?
 6. Government Failures
 7. Social Health Insurance
 8. Special Features of Social Insurance
 9. Advantages of Social Insurance
 10. Disadvantages of Social Insurance
 11. SHI: Some Examples
 12. Bilateral Exchange Model for Goods
 13. Shortcomings of SHI in Poor Countries 
 14. Trilateral Exchange Model for Goods
 15. Alternatives to a Failed SHI
 16. Major Planning Issues
 17. Efficiency and the cost of reaching poor people
10     Community-Based Health Insurance    
 1.  
11     Managed Care    
 1. Characteristics of Managed Care
 2. Characteristics of Managed Care Plans Versus Traditional Indemnity Insurance
 3. Common characteristics of managed care plans
 4. Differences Between Managed Care and Fee-For-Service Coverage
 5. Managed Care Organizations (MCOs)
12     Managed Care Organizations    
 
13     Outcomes of Managed Care    
 
14     Problems with Insurance -Adverse Selection    
 1.  
15     Problems with Insurance -Moral Hazards    
 
16     Coinsurance    
 1.  
17     Demand for Health Insurance    
 1.  
18     Regulation of Insurance Market    
 

 تذکر یک - موارد مشخص شده با     و در حال آماده شدن میباشد.

تذکر دو- فایل های مربوط به اسلایدهای با صدا    از حجم بالایی حدود بیست تا سی مگ برخوردارند در هنگام دانلود به این موضوع توجه نمایید . برای سهولت میتوانید از اینترانت دانشگاه دانلود کنید.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.